YOGASWING NEDERLAND is onderdeel van Le Monde Unlimited: 1 januari 2018


Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen YOGASWING NEDERLAND en de klant.

2.     Door bij  een bestelling bij YOGASWING NEDERLAND te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Yogaswing Nederland

3.    Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

4.    YOGASWING NEDERLAND heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.


Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt;

2.      Klant: de natuurlijke persoon die aan YOGASWING NEDERLAND de opdracht gegeven tot de levering van producten of het verrichten van diensten.

3.      Dag: kalenderdag

4.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met YOGASWING NEDERLAND. Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in, dat de klant instemt met deze Algemene Voorwaarden.


Aanbiedingen en overeenkomsten

1.     Alle aanbiedingen van YOGASWING NEDERLAND zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.     Een overeenkomst tussen YOGASWING NEDERLAND  en de klant komt tot stand door de bevestiging van de bestelling van de klant. Deze bevestiging geschiedt door middel van een bevestigingsemail.


Prijzen en betalingen

1.     Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten

2.     Betaling kan geschieden door middel van Ideal, Mr. Cash, Paypal of overschrijving.

 

Levering

1.     Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling binnen 1 à 2 werkdagen verzonden. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt de klant hierover binnen 1 à 2 dagen geïnformeerd.
 2.     De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat in de bevestigingsemail van YOGASWING NEDERLAND wordt vermeld.


Verzending

1.     Voor verzending binnen Nederland wordt per verzendadres de volgende verzendkosten in rekening gebracht:  YOGASWING NEDERLAND berekent voor het bezorgen van pakket post in Nederland een tegemoetkoming van € 4,99. Voor Brievenpost rekenen wij € 3,00. De kosten staan duidelijk in het meerinfo-scherm van de artikelen vermeld.       

Tarieven voor bezorging in het buitenland:

Bestemming         

 Brievenpost              

 Pakketpost                 

Nederland

 € 3,00

 € 4,99

Belgie, Luxemburg, Duitslands, Frankrijk, Italie, Spanje Noorwegen en Denemarken

 € 4,50

 € 9,00

 

2.  YOGASWING NEDERLAND is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de verzonden producten tijdens verzending, ongeacht verzendwijze.


Annuleren

De klant kan de bestelling kosteloos annuleren binnen 24 uur per email. Mocht een artikel onverhoopt niet meer op voorraad zijn, dan wordt de klant daarover per email geïnformeerd. De klant heeft dan het recht om de gehele bestelling kosteloos te annuleren. Mocht de betaling al door YOGASWING NEDERLAND ontvangen zijn, dan zal deze binnen 14 dagen terugbetaald worden.


Ruilen en retourneren

1.     Mocht een product niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan het product binnen 14 dagen na ontvangst van betaling aangemeld  worden voor ruiling c.q. retournering. De klant dient hiervoor YOGASWING NEDERLAND via email info@yogaswingnederland.nl te informeren over welke producten hij/zij retour wil ruilen c.q. retourneren.

2.     De producten die voor retour zijn aangemeld dienen binnen 7 dagen na aanmelding aan Yogaswing Nederland verzonden te zijn.


Le Monde Unlimited
t.a.v. Yogaswing Nederland
Kinkerstraat 62a
1053 DZ Amsterdam 
Nederland

Geadviseerd wordt om het verzendbewijs goed te bewaren.

3.     De producten dienen ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking te worden teruggestuurd.

4.     De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en derhalve ook niet gecrediteerd.

5.     Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, dan wordt het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending op het bij ons bekende rekeningnummer teruggestort.


Garantie
1.      Yogaswing nederland garandeert dat alle producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en vrij zijn van gebreken. Deze garantie geldt voor de periode van 30 dagen na datum van aankoop.

2.     Wanneer een product binnen de garantietermijn van 30 dagen toch gebreken vertoont, dan zal yogaswing Nederland het product ruilen of repareren. Indien ruilen of repareren niet mogelijk is, dan wordt de klant hierover geïnformeerd en wordt het aankoopbedrag binnen 7 dagen teruggestort.

3.     De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan door ondeugdelijk gebruik.

4.     De garantie vervalt wanneer de klant zonder overleg zelf probeert het gebrek te herstellen en/of de gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd.

Artikel 10: Klachten en aansprakelijkheid

1.     Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door YOGASWING NEDERLAND. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit binnen 24 uur na ontvangst kenbaar maken via email: info@yogaswingnederland.nl binnen 7 dagen via email op de klacht reageren.

2.    YOGASWING NEDERLAND zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoed YOGASWING NEDERLAND maximaal het aankoopbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.

3.     YOGASWING NEDERLAND is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.

4.     Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. Het is daarom niet mogelijk om een kleur garantie te geven.

5.     YOGASWING NEDERLAND is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.


Privacy

1.    YOGASWING NEDERLAND gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de uitvoering en afwikkeling van uw bestelling.

2.    Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen info@yogaswingnederland.nl. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en YOGASWING NEDERLAND zal uw gegevens ten alle tijden beschermen en vertrouwelijk behandelen. Copyright

1.    Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van YOGASWING NEDERLAND is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

1.     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij YOGASWING NEDERLAND is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

2.     Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.


Gegevens YOGASWING NEDERLAND

Le Monde Unlimited
t.a.v. YOGASWING NEDERLAND
Kinkerstraat 62a
1053 DZ Amsterdam
Nederland

Email:info@yogaswingnederland.nl
Telefoon: +31 (0)20-2620215


YOGASWING NEDERLAND is onderdeel van Le Monde Unlimited en is bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam ingeschreven:

KvK-nummer: 54792231
BTW-nummer: NL001592686B74


© 2012 
www.yogaswingnederland.nl
All rights reserved.